Uslovi Korišćenja

Dobrodošli u našu internet prodavnicu! VALLDER* i njegovi saradnici vam pružaju svoje usluge pod sledećim uslovima. Ako posetite ili kupujete u okviru ove veb stranice, prihvatate ove uslove. Pažljivo ih pročitajte.​

*Vallder RS DOO

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Kada posetite VALLDER ili nam pošaljete e-poštu, komunicirate sa nama elektronskim putem. Saglasni ste da primate poruke od nas elektronskim putem. Sa vama ćemo komunicirati putem e-pošte ili objavljivanjem obaveštenja na ovom sajtu. Saglasni ste da svi ugovori, obaveštenja, obelodanjivanja i druga komunikacija koju vam dostavljamo elektronski ispunjavaju sve zakonske zahteve da takva komunikacija bude u pisanoj formi.

 

AUTORSKO PRAVO

Sav sadržaj uključen na ovom sajtu, poput teksta, grafike, logotipa, ikona dugmadi, slika, audio snimaka, digitalnih preuzimanja, kompilacija podataka i softvera, vlasništvo je VALLDER Ltd ili njegovih dobavljača sadržaja i zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Kompilacija celokupnog sadržaja na ovom sajtu je ekskluzivno vlasništvo VALLDER Ltd, sa autorskim pravima za ovu kolekciju od strane VALLDER Ltd, i zaštićenim međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

 

TRADE MARKS

VALLDER zaštitni znakovi i robni izgled se ne smeju koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koji nisu VALLDER, na bilo koji način koji bi mogao da izazove zabunu među kupcima, ili na bilo koji način koji omalovažava ili diskredituje VALLDER. Svi ostali zaštitni znakovi koji nisu u vlasništvu VALLDER-a ili njegovih podružnica koji se pojavljuju na ovoj stranici vlasništvo su njihovih vlasnika, koji mogu, ali ne moraju biti povezani, povezani ili sponzorisani od strane VALLDER-a ili njegovih podružnica.

 

LICENCA I PRISTUP SAJTU

VALLDER vam daje ograničenu licencu za pristup i ličnu upotrebu ovog sajta i da ga ne preuzimate (osim keširanja stranice) ili menjate, ili bilo koji njegov deo, osim uz izričitu pismenu saglasnost VALLDER-a. Ova licenca ne uključuje bilo kakvu preprodaju ili komercijalnu upotrebu ovog sajta ili njegovog sadržaja: bilo kakvo prikupljanje i korišćenje bilo kog lista proizvoda, opisa ili cena: bilo kakvo korišćenje ovog sajta ili njegovog sadržaja na osnovu derivata: svako preuzimanje ili kopiranje informacija o nalogu za korist drugog trgovca: ili bilo koje korišćenje rudarenja podataka, robota ili sličnih alata za prikupljanje i ekstrakciju podataka. Ovaj sajt ili bilo koji deo ovog sajta se ne sme reprodukovati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati, posećivati ili na drugi način iskorišćavati u bilo koju komercijalnu svrhu bez izričitog pismenog pristanka VALLDER-a. Ne smete da uokvirujete ili koristite tehnike uokvirivanja da biste priložili bilo koji zaštitni znak, logo ili druge vlasničke informacije (uključujući slike, tekst, izgled stranice ili formu) VALLDER-a i naših saradnika bez izričitog pismenog pristanka. Ne smete da koristite nikakve meta oznake ili bilo koji drugi „skriveni tekst“ koristeći VALLDER-ovo ime ili žigove bez izričitog pismenog pristanka VALLDER-a. Svako neovlašćeno korišćenje ukida dozvolu ili licencu koju je dao VALLDER. Daje vam se ograničeno, opozivo i neekskluzivno pravo da kreirate hipervezu do početne stranice VALLDER-a sve dok veza ne prikazuje VALLDER-a, njegove saradnike ili njihove proizvode ili usluge na lažan, obmanjujući, pogrdan ili na drugi način uvredljiv materija. Ne smete da koristite VALLDER logo ili drugu vlasničku grafiku ili zaštitni znak kao deo veze bez izričite pismene dozvole.

 

VAŠ ČLANSKI NALOG

Ako koristite ovaj sajt, odgovorni ste za održavanje poverljivosti vašeg naloga i lozinke i za ograničavanje pristupa vašem računaru, i prihvatate da prihvatite odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim nalogom ili lozinkom. Ako ste mlađi od 18 godina, možete koristiti našu veb stranicu samo uz učešće roditelja ili staratelja. VALLDER i njegovi saradnici zadržavaju pravo da odbiju uslugu, ukinu naloge, uklone ili izmene sadržaj ili otkažu narudžbine po sopstvenom nahođenju.

 

RECENZIJE, KOMENTARI, IMEJOVI I DRUGI SADRŽAJ

Posetioci mogu da postavljaju recenzije, komentare i drugi sadržaj: i da šalju predloge, ideje, komentare, pitanja ili druge informacije, sve dok sadržaj nije nezakonit, opscen, preteći, klevetnički, zadirući u privatnost, kršenje prava intelektualne svojine, ili na drugi način štetno za treća lica ili nepoželjno i ne sadrži ili ne sadrži softverske viruse, političke kampanje, komercijalne pozive, lančana pisma, masovnu poštu ili bilo koji oblik „nepoželjne pošte“. Ne smete da koristite lažnu adresu e-pošte, lažno predstavljate bilo koju osobu ili entitet, ili na drugi način obmanjujete u pogledu porekla kartice ili drugog sadržaja. VALLDER zadržava pravo (ali ne i obavezu) da ukloni ili izmeni takav sadržaj, ali ne pregleda redovno postavljeni sadržaj. Ako objavite sadržaj ili pošaljete materijal, i osim ako ne navedemo drugačije, dajete VALLDER-u i njegovim saradnicima neekskluzivno, besplatno, trajno, neopozivo i potpuno podlicencirano pravo da koriste, reprodukuju, modifikuju, prilagođavaju, objavljuju, prevode, kreiraju izvedena dela iz, distribuiraju i prikazuju takav sadržaj širom sveta u bilo kom mediju. Vi dajete VALLDER-u i njegovim saradnicima i podlicenciranim pravo da koriste ime koje ste poslali u vezi sa takvim sadržajem, ako oni žele. Izjavljujete i garantujete da posedujete ili na drugi način kontrolišete sva prava na sadržaj koji objavljujete: da je sadržaj tačan: da korišćenje sadržaja koji dajete ne krši ovu politiku i neće naneti povredu bilo kojoj osobi ili entitetu: i da ćete obeštetiti VALLDER-a ili njegove saradnike za sve tužbe koje proističu iz sadržaja koji dostavite. VALLDER ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda i uređuje ili uklanja bilo koju aktivnost ili sadržaj. VALLDER ne preuzima nikakvu odgovornost i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji sadržaj koji ste postavili vi ili bilo koje treće lice.

 

RIZIK OD GUBITKA

Svi artikli kupljeni od VALLDER-a su napravljeni u skladu sa ugovorom o isporuci. To u osnovi znači da rizik od gubitka i prava na takve artikle prelazi na vas nakon naše isporuke prevozniku.

 

OPIS PROIZVODA

VALLDER i njegovi saradnici pokušavaju da budu što precizniji. Međutim, VALLDER ne garantuje da su opisi proizvoda ili drugi sadržaj ovog sajta tačni, potpuni, pouzdani, aktuelni ili bez grešaka. Ako proizvod koji nudi sam VALLDER nije kao što je opisano, jedini pravni lek je da ga vratite u nekorišćenom stanju.

ODRICANJE GARANCIJA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI OVAJ SAJT JE OBEZBEĐEN OD VALLDER-a NA OSNOVU „KAKO JESTE“ I „KAKO DOSTUPNO“. VALLER NE DAJE NIKAKVE IZJAVE ILI GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, U ODNOSU NA RAD OVOG SAJTA ILI INFORMACIJA, SADRŽAJA, MATERIJALA ILI PROIZVODA UKLJUČENIH NA OVOM SAJTU. IZRIČITO SE SLAŽETE DA JE VAŠE KORIŠĆENJE OVOG SAJTA NA VAŠ VLASTITI RIZIK. U PUNOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, VALLDER SE ODRIČE SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PRIMENLJIVOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA DELO. VALLDER NE GARANTUJE DA OVAJ SAJT, NJEGOVI SERVERI ILI E-MAIL POSLAT SA VALLDER-a BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTA. VALLDER NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJU ŠTETU BILO KOJE VRSTE KOJE PROISTIČU KORIŠĆENJEM OVOG SAJTA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, KAZNENE I POSLEDIČNE ŠTETE. ODREĐENI DRŽAVNI ZAKONI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČAVANJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA ILI ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE ODREĐENIH ŠTETA. AKO SE OVI ZAKONI ODNOSE NA VAS, NEKA ILI SVA GORE OD ODGOVORNOSTI, ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA SE MOŽDA NE ODNOSE NA VAS, A MOŽDA IMATE DODATNA PRAVA.

 

VAŽEĆI ZAKON

Posetom VALLDER-a, saglasni ste da će zakoni Srbije, bez obzira na principe sukoba zakona, regulisati ove Uslove korišćenja i svaki spor bilo koje vrste koji može nastati između vas i VALLDER-a ili njegovih saradnika.

 

SPOROVI

Svaki spor koji se na bilo koji način odnosi na vašu posetu VALLDER-u ili na proizvode koje kupujete preko VALLDER-a biće podneti na poverljivu arbitražu u Srbiji, osim u meri u kojoj ste na bilo koji način prekršili ili pretili da ćete povrediti VALLDER-ova prava intelektualne svojine, VALLDER možete tražiti zabranu ili drugu odgovarajuću pomoć na sudu u Srbiji, a vi pristajete na isključivu nadležnost i mesto u takvim sudovima. Arbitraža po ovom sporazumu će se voditi prema pravilima srpskog zakona koji tada preovladavaju. Odluka arbitara je obavezujuća i može se uneti kao presuda u bilo kom nadležnom sudu. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, nijedna arbitraža prema ovom Ugovoru neće biti spojena sa arbitražom koja uključuje bilo koju drugu stranu koja je predmet ovog Ugovora, bilo putem klasnog postupka arbitraže ili na drugi način.

 

POLITIKE SAJTA, IZMENE I DELIVOST

Pregledajte naše druge smernice, kao što su naša politika isporuke i vraćanja, objavljene na ovom sajtu. Ove politike takođe regulišu vašu posetu VALLDER.COM. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izvršimo izmene našeg sajta, politike i ovih Uslova korišćenja. Ako se bilo koji od ovih uslova smatra nevažećim, nevažećim ili iz bilo kog razloga neizvodljivim, taj uslov će se smatrati odvojivim i neće uticati na valjanost i izvodljivost bilo kog preostalog uslova.

 

RETURNS

Povratak se obično prihvata kada se završi (povratnu pošiljku preuzima VALLDER) u roku od 30 dana od datuma isporuke. Ako VALLDER pristane da prihvati povraćaj, kupac mora unapred platiti povratne troškove prevoza. VALLDER neće prihvatiti pošiljke uz polaganje plaćanja van Srbije osim ako postoji poseban sporazum između kupca i VALLDER-a. Neki proizvodi mogu zahtevati vraćanje direktno proizvođaču. Svi artikli moraju biti u originalnom pakovanju neotvoreni i u stanju za ponovnu prodaju bez ikakvih oštećenja ili ogrebotina. Kontaktirajte prodajnog predstavnika za broj ovlašćenja za vraćanje materijala i uputstva za adresiranje pre nego što vratite proizvod. Bilo koji vraćen proizvod osetljiv na ESD i kojim se nije pravilno rukovalo neće imati pravo na kredit. Prethodne izjave u vezi sa vraćanjem ne važe za PROIZVODE KOJI SE NE OTKAZU/NEPOVRATJU. (Pogledajte odeljak PROIZVODI KOJI SE NE OTKAZU/NEPOVRATJU u ovim uslovima.)

 

CENE

Porudžbine se naplaćuju po cenama koje su na snazi u trenutku isporuke. Cene će biti onako kako je naveo VALLDER i biće primenljive za period naveden u VALLDER-ovoj ponudi. Ako nije naveden period, navedene cene će važiti trideset (30) dana. Katalog odražava najnovije informacije o cenama koje su dostupne u vreme štampanja. Cene prikazane u katalogu ili tabelama podložne su promeni bez prethodne najave. Cene podležu povećanju u slučaju povećanja VALLDER-ovih troškova ili drugih okolnosti koje su van razumne kontrole VALLDER-a. Ako Kupac ne kupi količinu na kojoj se zasnivaju cene količine, Kupac će platiti cenu bez popusta za stvarno kupljenu količinu i/ili naknadu za otkazivanje ili obnavljanje zaliha. Cene ne uključuju poreze, namete i druge dažbine, uključujući poreze na prodaju, upotrebu, akcize, dodatu vrednost i slične poreze ili naknade koje nameće bilo koji državni organ, naknade za međunarodnu dostavu, špediterske i brokerske naknade, bankarske takse, konzularne takse i dokumente naknade.

 

USLOVI PLAĆANJA

Sva plaćanja moraju biti izvršena u valuti koja je fakturisana na originalnoj fakturi.

Prihvaćene kreditne kartice uključuju glavne kreditne kartice, kartice za kupovinu i glavne bankovne debitne kartice uključujući MasterCard, VISA, Diners Club, Discover i American Ekpress. Informacije o naplati kreditne kartice moraju biti verifikovane kod novih kupaca pre otpreme porudžbine.

Prepaid bankovni transfer/EFT/proforma: Klijenti mogu poslati sredstva našoj banci. Nakon što pošaljete vašu porudžbinu, e-poštom ćemo poslati profakturu koja uključuje naše bankovne podatke, ukupan iznos robe i troškove slanja. Rezervisaćemo zalihe za vašu porudžbinu 72 sata za porudžbine koje čekaju sredstva. Porudžbine će biti otkazane nakon 20 radnih dana ako sredstva nisu primljena. Kupac je odgovoran za carine i poreze.

 

PROIZVODI KOJI SE NE OTKAZU/NE POVRATJU

S vremena na vreme, Prodavac će obavestiti Kupca o proizvodu koji je „NC/NR“, (ne može se otkazati/nepovratiti) nakon što utvrdi da porudžbina zahteva takve uslove prodaje. Kupac razume da “NC/NR” proizvode VALLDER dobija od proizvođača posebno za kupca. Bez obzira na okolnosti, kupac je saglasan da “NC/NR” proizvodi ne mogu biti otkazani, vraćeni ili odloženi od strane kupca bez saglasnosti VALLDER-ovog dobavljača i pismene saglasnosti VALLDER-a. Svaki Mil-Spec proizvod kupljen od VALLDER-a je nepovratan/nepovratan. Proizvodi označeni kao osetljivi na vlagu su NC/NR ako je pakovanje otvoreno. Svaki proizvod naručen posebno za kupca ili razvijen, prilagođen njihovim specifičnim potrebama, smatraće se neopozivim/nepovratnim.

 

VALLDER-OVA OGRANIČENA GARANCIJA

VALLDER pristaje da prenese na Kupca sve prenosive garancije koje VALLDER dobije od proizvođača proizvoda prodatih Kupcu. VALLDER ne daje nikakvu drugu garanciju, izričitu ili impliciranu, u pogledu proizvoda. NAROČITO, VALLDER NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE POŠTOVANJE PROIZVODA ILI NJIHOVE POGODNOSTI ILI PRIKLADNOSTI ZA BILO KOJU ODREĐENU NAMENU ILI UPOTREBU ILI POŠTOVANJE KRŠENJA. VALLDER-ova odgovornost koja proizilazi iz bilo koje prodaje proizvoda Kupcu je izričito ograničena ili na (1) Povraćaj kupovne cene koju je Kupac platio za takve proizvode (bez kamate), ili (2) Popravku i/ili zamenu takvih proizvoda, kod VALLDER-a izbor, sa takvim pravnim lekovima isključivi i umesto svih drugih. Kupac mora da obavesti VALLDER u roku od 90 dana od datuma isporuke o bilo kom neispravnom proizvodu. Ova garancija je umesto bilo koje i svih drugih garancija, bilo usmenih, pismenih, izričitih, podrazumevanih ili zakonskih. Podrazumevane garancije o prikladnosti za određenu namenu i mogućnosti za prodaju su posebno isključene i neće se primenjivati. Obaveze kupaca i VALLDER-ovi pravni lekovi u vezi sa neispravnim ili neusaglašenim proizvodima su isključivo i isključivo kao što je ovde navedeno. Štaviše, nikakva garancija neće važiti ako je Proizvod bio podložan pogrešnoj upotrebi, statičkom pražnjenju, zanemarivanju, nesreći, modifikacijama, otvaranju kućišta ili ako je zalemljen ili izmenjen na bilo koji način, kratkom spoju, prenaponu ili bilo kakvom oštećenju uzrokovanom nepravilnom upotrebom.

Garancija štiti samo originalnog krajnjeg korisnika („vi kao kupac iz VALLDER-a“) i nije prenosiva. Svaki pokušaj prenosa ove garancije će odmah poništiti ovu garanciju.

 

ISPORUKA I NASLOV

Sve pošiljke kompanije VALLDER su F.O.B. tačka isporuke iz VALLDER-ovog objekta i iznos svih troškova transporta će platiti VALLDER-u od strane Kupca pored kupovne cene Proizvoda. U skladu sa VALLDER-ovim pravom na zaustavljanje u tranzitu, isporuka Proizvoda prevozniku će predstavljati isporuku Kupcu, a vlasništvo i rizik od gubitka će preći na Kupca. VALLDER će uložiti razumne napore da započne isporuku i zakaže isporuku što je moguće bliže datumu(ima) isporuke koje je zahtevao Klijent. Kupac potvrđuje da su datumi isporuke koje je naveo VALLDER samo procenjeni i da VALLDER neće biti odgovoran za neisporuku na te datume. Odabir prevoznika i rute isporuke će izvršiti VALLDER osim ako to nije posebno odredio Klijent. VALLDER zadržava pravo isporuke na rate. Kašnjenje u isporuci jedne rate neće dati pravo Kupcu da otkaže bilo koju drugu ratu(e). Isporuka bilo koje rate Proizvoda u roku od trideset (30) dana nakon traženog datuma će predstavljati blagovremenu isporuku. Isporuka količine koja se razlikuje od navedene količine ne oslobađa Kupca obaveze prihvatanja isporuke i plaćanja isporučenih Proizvoda.

 

IZVOZNA KLASIFIKACIJA ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Svaka upotreba VALLDER klasifikacija, bilo da se radi o ECCN-ovima ili bilo kojoj varijaciji Harmonizovanih tarifnih kodova, je bez pribegavanja VALLDER-u i na rizik korisnika. Izvozne klasifikacije su podložne promenama. Ako izvozite ili ponovo izvozite, vaša kompanija, kao registrovani izvoznik ili uvoznik, odgovorna je za utvrđivanje tačne klasifikacije bilo koje stavke u trenutku izvoza/uvoza. Svaka VALLDER-ova izvozna klasifikacija je samo za VALLDER-ovu internu upotrebu i neće se tumačiti kao izjava ili garancija u vezi sa odgovarajućom izvoznom klasifikacijom niti se na nju oslanjati pri donošenju odluka o licenciranju.

 

VIŠA SILA

VALLDER neće biti odgovoran za kašnjenja u isporuci ili za neizvršavanje svojih obaveza zbog razloga koji su van njegove razumne kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na, dodelu proizvoda, materijalne nestašice, radne sporove, kašnjenja u transportu, nepredviđene okolnosti, dela Božija, dela ili propusti drugih strana, radnje ili propusti civilnih ili vojnih vlasti, vladini prioriteti, požari, štrajkovi, poplave, teški vremenski uslovi, prekidi rada na računaru, terorizam, epidemije, karantinska ograničenja, neredi ili rat. VALLDER-ovo vreme za isporuku ili izvršenje biće produženo za period takvog kašnjenja ili VALLDER može, po svom izboru, da otkaže bilo koju porudžbinu ili njen preostali deo, bez odgovornosti slanjem obaveštenja Kupcu.

 

OBAVEŠTENJE O BEZBEDNOSTI PROIZVODA I OGRANIČENJA

Proizvodi su namenjeni samo za komercijalnu upotrebu. Proizvodi su sledljivi do OEM proizvođača i koda serije/datuma gde su dostupni i kada se to zahteva u trenutku naručivanja. VALLDER ne utvrđuje specifikacije niti sprovodi bilo kakvo testiranje performansi ili bezbednosti bilo kog proizvoda (koje ne proizvodi VALLDER) koje prodaje. Specifikacije koje se dostavljaju Kupcima proizvodi proizvođač ili su transkribovane iz informacija koje je dao proizvođač. VALLDER nije dobavljač liste kvalifikovanih proizvođača (KML) niti dobavljač komponenti za listu kvalifikovanih proizvoda (KPL). Kupac se slaže da su sve kupovine za komercijalne ili druge aplikacije koje ne zahtevaju KPL komponente. Svako upućivanje na vojne specifikacije u našem katalogu ili na našoj veb stranici je samo za referencu i ne menja ove odredbe i uslove. VALLDER ne učestvuje ni u jednom bezbednosnom inženjeringu proizvoda, pregledu bezbednosti proizvoda ili testiranju bezbednosti proizvoda. VALLDER ne može da pruži nikakva bezbednosna testiranja, procenu bezbednosti ili usluge bezbednosnog inženjeringa. Proizvodi koje prodaje VALLDER nisu dizajnirani, namenjeni ili odobreni za upotrebu u održavanju života, održavanju života, u nuklearnim postrojenjima, sistemima za kontrolu leta ili drugim aplikacijama u kojima bi kvar takvih proizvoda mogao da dovede do ličnih povreda, gubitka života ili katastrofalna materijalna šteta. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, medicinske uređaje klase III kako ih definišu Američka uprava za hranu i lekove (FDA) i Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) ili druge aplikacije za plovidbenost. Ako Kupac koristi ili prodaje Proizvode za upotrebu u bilo kojoj od takvih aplikacija: (1) Kupac potvrđuje da je takva upotreba ili prodaja na isključivi rizik Kupca; (2) Kupac je saglasan da VALLDER i proizvođač Proizvoda nisu odgovorni, u celini ili delimično, za bilo koje potraživanje ili štetu koja proističe iz takve upotrebe; i (3) KUPAC JE SAGLASAN DA OŠTEĆUJE, ODBRANI I DRŽI VALDERA I PROIZVOĐAČA PROIZVODA BEZ ŠTETNIH OD I PROTIV BILO KOJIH I SVIH POTRAŽIVANJA, ŠTETE, GUBITKA, TROŠKOVA, TROŠKOVA I OBAVEZA IZVAN KOJI SE ODNOSE NA OBAVEZE.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

VALLDER NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE BILO KOJE PRIRODE, uključujući, ali ne ograničavajući se na, štete nastale usled gubitka profita ili prihoda, troškova opoziva, potraživanja u vezi sa prekidima usluga ili nemogućnošću zastoja u snabdevanju, testiranjem, instalacijom ili troškove uklanjanja, troškove zamenskih proizvoda, štetu na imovini, lične povrede, smrt ili pravne troškove. Povraćaj Kupca od VALLDER-a za bilo koje potraživanje neće premašiti kupovnu cenu koju je Kupac platio za robu, bez obzira na prirodu potraživanja, bilo da je u garanciji, ugovoru ili na drugi način. KUPAC ĆE OŠTEĆITI, ODBRANITI I ČUVATI VALLDER-a OD BILO KAKVE POTUŽBE BILO KOJE STRANE U VEZI SA PROIZVODIMA KOJE JE ISPORUČIO OD VALLDER-a I KOJI SU UGRAĐENI U PROIZVOD KUPCA.

 

PITANJA

Pitanja u vezi sa našim uslovima korišćenja, politikom privatnosti ili drugim materijalom u vezi sa našom politikom možete uputiti našem osoblju za podršku klikom na stranici „Kontakt“ .